انتقادات و پیشنهادات

برای ارائه انتقاد و پیشنهاد های خود از روش های زیر استفاده کنید

ارسال ایمیل به آدرس ayub.realmadrid@gmail.com

ارسال پیامک به شماره 09211847757

تماس با شماره 09174392546

< پیام در واتساپ